top of page
  • Writer's pictureDominika

10 tipov na rok 2021 pri plánovaní materskej dovolenky

Rok 2020 sa blíži k záveru a myslím, že môžem úprimne povedať, že to bola naozaj výzva, nielen pre mňa osobne ale aj pre spoločnosť.


Mala som tú skvelú možnosť spoznať sa s niektorými mamičkami (aj oteckami) a zapojiť sa do plánovania ich materských dovoleniek. Priznám sa, zanechalo to vo mne silný pocit zadosťučinenia a radosti, že môžem pomáhať pri tak dôležitom kroku, ako je plánovanie materskej.


Samozrejme, často som sa stretla aj s prípadmi, kedy už jednoducho nebola možnosť optimalizovať materskú. Častokrát to bola otázka času, prípadne nesprávnej interpretácie zákonov a pod. Preto som sa rozhodla spísať 10, podľa mňa, najpodstatnejších bodov, ako postupovať pri plánovaní materskej na budúci rok.


Mojich TOP 10

ČAS/PLÁNOVANIE

1. Asi najpodstatnejšie odporúčanie je: plánujte dopredu! Stretla som sa s nespočet prípadmi, kedy bolo jednoducho už neskoro riešiť nastavenia, alebo optimalizáciu materskej. Je mylné si myslieť, že za 2-3 mesiace sa dá upraviť nastavenie materskej. Ak plánujete založiť si rodinu, skúste sa jednoducho informovať vopred o vašich možnostiach čerpania materskej.


270 DNÍ NEMOCENSKÉHO POISTENIA

2. Jedna z najzákladnejších podmienok nároku na materskú dávku je získanie 270 dní nemocenského poistenia v období 2 rokov pred dňom pôrodu. Rátajú sa do tohto obdobia kalendárne dni. Dôležité je spomenúť, že do týchto dní sa ráta aj obdobie poberania materskej a rodičovskej dovolenky, ale len v prípade, ak Vám pracovný pomer stále trvá.


„AKOŽE“ ZAMESTNANIE

3. Čo dodať k tejto téme?! Prosím všetkých, aby si uvedomili, že „akože“ zamestnanie môže mať za následok úplné zamietnutie nároku na materskú dávku a aj pokutu pre zamestnávateľa. Hovorí sa, že papier znesie, no pri kontrolách sa skúma aj hlbší význam pracovného pomeru. Každé zamestnanie musí mať náležitosti ako napr. pracovnú zmluvu, prac. náplň, miesto výkonu práce, jednoducho všetko, čo patrí k danej pozícii.


OCHRANNÁ LEHOTA

4. Ochranná lehota je nástroj na zabezpečenie nároku materskej dávky pre matky a aj otcov. U matiek je ochranná lehota zo zákona 8 mesiacov od zániku nem. poistenia a u otcov je to 7 dní od zániku nem. poistenia. Veľký pozor, ak ste tehotná a počítate s ochrannou lehotou po skončení prvej rodičovskej dovolenky. Ak plánujete dať výpoveď v práci, resp. sa už nechcete vrátiť do zamestnania, na to, aby sa Vám aktivovala ochranná lehota sa musíte vrátiť do zamestnania aspoň na jeden deň. Ak tak nespravíte a ukončíte prac. pomer k poslednému dňu rodičovskej dovolenky, nebudete mať nárok na ochrannú lehotu a riskujete komplikácie pri druhej materskej.


REŤAZOVÝ PÔROD

5. Ak Vás čaká reťazový pôrod a počítate s pravidlom rovnakej materskej dávky, dávam do pozornosti dôležité info. Aby sa toto pravidlo dalo uplatniť pri reťazovom pôrode, musia byť splnené tieto podmienky.

  • pracovný pomer Vám stále trvá,

  • máte ten istý pracovný pomer,

  • po MD a ani počas RD, ste sa nevrátili do zamestnania,

  • po MD a ani počas RD, ste nečerpali dovolenku.

Zjednodušene povedané, ste plynule prešli z materskej na rodičovskú a následne na ďalšiu materskú.


ČERPANIE DOVOLENKY Z PRÁCE PO MATERSKEJ DOVOLENKE

6. Tu chcem upozorniť, že čerpanie dovolenky medzi materskou a rodičovskou a počas rodičovskej Vám môže vo všeobecnosti „pokaziť“ ďalšiu materskú dávku v prípade reťazového pôrodu. Samozrejme to nemusí byť pravidlo, ale na základe mojich skúseností, čerpanie riadnej dovolenky medzi materskou a rodičovskou a taktiež počas rodičovskej neodporúčam. Je lepšie si dovolenku vyčerpať po skončení rodičovskej a neukrátiť sa tak o časť rodičovskej dovolenky, ktorú spravidla môžete čerpať do 3 rokov dieťaťa.


TEHOTENSKÁ DÁVKA

7. Málokedy sa stáva, že systém materských dávok prejde zásadnejšou obmenou v prospech žiadateľa, no teraz sa to naozaj podarilo. Od Apríla 2021 sa zavádza nová dávka pre tehotné mamičky. Táto dávka sa bude vyplácať od 13 týždňa tehotenstva a bude sa posudzovať podľa podobných pravidiel, ako nárok na materskú dávku. Detailnejšie info. o tejto dávke môžete nájsť na stránke Soc. poisťovne: https://www.socpoist.sk/aktuality--igo/48411s69159c


OTEC NA MATERSKEJ

8. Svitá na lepšie časy? Nový generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne, pán Juraj Káčer, verejne deklaroval, že v roku 2021 plánuje jasne zadefinovať pravidlá pre otcov plánujúcich využiť materské dávky. Aktuálne, aj z mojich skúseností, môžem povedať, že plánovanie materskej pre otcov je tak trochu „hranie sa v tme“, nakoľko legislatíva je dosť vágna a núka sa priestor na rôzne interpretácie zákonov. Držím palce pán Káčer, už bolo načase. Dúfam, že nebudeme nemilo prekvapení.


SOCIÁLNA POISŤOVŇA

9. Je to taký malý „never ending story“. V poslednej dobe som získala pocit pochopenia pre niektoré situácie, ktoré Sociálna poisťovňa musí riešiť. Nemajú to ľahké a na ich obhajobu, ľudia/žiadatelia o materskú sú často dosť veľkí špekulanti. Zároveň však musím povedať, že keď čítam niektoré odpovede zo strany Soc. poisťovne, uvažujem, či vôbec tušia, čo sa človek pýta a či si uvedomujú, že cieľom by malo byť poskytnúť zrozumiteľné info. pre žiadateľa. Keď to zjednoduším, veľmi záleží, kto reaguje na vašu otázku. Sú tam skvelí odborníci, ktorí poradia, no taktiež aj „menej skvelí“ zamestnanci, ktorí moc nepomôžu. Každopádne, odporúčam komunikovať so Sociálnou poisťovňou a snažiť sa čo najzrozumiteľnejšie zadefinovať vaše otázky.


KONTROLY A ODVOLANIA

10. Je potrebné povedať, že Sociálna poisťovňa má právo kontrolovať ktorýkoľvek prípad a preverovať zamestnávateľa, ako aj zamestnanca, ktorý žiada o materskú dávku. Je to prirodzené, preto to netreba brať osobne a byť plne nápomocný pri takejto kontrole. Na druhej strane je tiež dôležité spomenúť, že ak miestna pobočka Sociálnej poisťovne vydá vyjadrenie/rozhodnutie a žiadateľ sa nestotožní s týmto vyjadrením, existuje možnosť odvolať sa a požiadať centrálu Soc. poisťovne v Bratislave o preskúmanie rozhodnutia.


Dúfam, že týchto pár základných tipov Vám pomôže pri nároku na materskú.

Držím Vám všetkým prsty a prajem Vám, aby bol nasledujúci rok 2021 plný zdravia, lásky a spokojnosti.


Ak potrebujete pomôcť s nastavením materskej, som tu pre Vás, napíšte mi.


Dominika

Comments


bottom of page