top of page
  • Writer's pictureDominika

Materská pre otca - náš postup

Updated: Jan 15

Ak sa zamýšľate nad materskou pre otca, opäť Vám prinášam článok z môjho súkromia, kde by som Vám rada opísala, ako sme túto situáciu riešili my.


Máme deti viac menej krátko po sebe. Síce mi nevyšla úplne reťazová materská, pretože mladšie dieťa sa narodilo dva mesiace po tretích narodeninách staršieho dieťaťa, ale druhú materskú som ja poberala zo stále trvajúceho zamestnania, ktoré mi bežalo počas celej prvej materskej a rodičovskej dovolenky. O mojej druhej materskej som viac písala na inom článku na blogu.


U otecka bola situáciu iná. Pracovný pomer, z ktorého čerpal prvú materskú mu skončil počas poberania prvej materskej. Následne, po skončení materskej, si vyčerpal dávku v nezamestnanosti, na ktorú mal nárok. Hralo nám to pekne do plánu, nakoľko v tom čase zúrila prvá vlna pandémie Korony.

Boli sme aspoň všetci doma a prežívali tieto časy v ústraní. V tom čase sme aj začali uvažovať nad ďalším prírastkom.

Po tom, ako si otecko vyčerpal dávku v nezamestnanosti, sa zamestnal na skrátený úväzok. Mal tak pokryté všetky poistenia, hlavne zdravotné a tak isto sa mu odvádzalo aj do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie. Takto si otecko nazbieral opäť potrebné dni nemocenského poistenia, aby na ďalšiu materskú mal nárok.

Zamestnaný bol dlhšiu dobu, resp. počas celého môjho tehotenstva až do doby, kedy sa mne končila druhá materská dovolenka s mladším dieťaťom a prechádzala som na rodičovskú a žiadala na Úrade práce o rodičovský príspevok.


V tom čase bolo pre našu situáciu najvhodnejšie riešenie, aby muž ukončil toto zamestnanie a dobrovoľne sa nemocensky a dôchodkovo poistil v Sociálnej poisťovni.


Tým, že už nebol inak nemocensky poistený, lebo mu pracovný pomer netrval, mohol sa takto dobrovoľne poistiť.

Na stránke Sociálnej poisťovne sme stiahli žiadosť – Registračný list FO a vyplnili sme potrebné údaje. Keďže chcel poberať max. možnú materskú, určil si taký vymeriavací základ z ktorého sa mu materská vypočítala ako max. možná. Každý rok sa tento základ mení, resp. zvyšuje. Pre rok 2024 je stanovený v sume 2608€. Takto vypísanú a podpísanú žiadosť spolu s Vyhlásením dobrovoľne poistenej osoby zaniesol muž na pobočku Sociálnej poisťovne v mieste trvalého bydliska.


Z vymeriavacieho základu sme si vypočítali a neskôr nám to aj potvrdili listom zo Soc. poisťovne, aké odvody máme platiť. Tie bolo potrebné uhradiť najneskôr do 8. dňa v mesiaci za predchádzajúci mesiac.


Aby mužovi vypočítali materskú dávku iba z dobrovoľného poistenia, na ktoré sa prihlásil, muselo mu toto postenie trvať nepretržite minimálne 26 týždňov, presne 182 dní pred nástupom na materskú. Takže nasledovala doba viac ako 6 mesiacov, kedy muž každý mesiac odviedol potrebné odvody do SP a čakali sme na to, kedy túto podmienku splní. Pre istotu sme ešte predĺžili túto dobu o 3 dni a keď dosiahol 185 dní nemocenského a dôchodkového poistenia, nastúpil na materskú.


Predtým si však na SP overil, či aj oni evidujú správny počet dní nem. poistenia a trvanie tohto poistenia a či nemá nedoplatky. Je to veľmi dôležité, nakoľko, nedoplatok vyšší ako 5€ za posledných 5 rokov Vám prinajhoršom môže zapríčiniť neuznanie nároku na materskú.


Ja som sa v predstihu pár dní pred nástupom otca na MD odhlásila z poberania rodičovského príspevku, keďže sa tieto dávky nedajú poberať súčasne aj keby išlo o rozdielne deti. Tým, že nastupoval na materskú v 9. deň v mesiaci, ja som dostala ešte rodičovský príspevok aj za tento necelý mesiac, kedy už otec čerpal materskú.


Muž vypísal žiadosť o materské, uviedol, že je dobrovoľne poistená osoba a vypísal dátum kedy preberá dieťa do starostlivosti. Túto žiadosť spolu s rozhodnutím o odňatí môjho rodičovského príspevku zaniesol na pobočku Sociálnej poisťovne v mieste bydliska.

Po nástupe na materskú sa z dobrovoľného poistenia nedohlásil, nakoľko, počas poberania materskej dávky poistenie naďalej trvá, ale bol oslobodený od jeho platenia.


Po približne troch týždňoch mu prišlo rozhodnutie, že mu žiadosť schvaľujú a materskú mu budú počítať, ako 75% z určeného vymeriavacieho základu na dobrovoľnom poistení. Dosiahol tak maximálne možnú materskú pre daný rok.

Materskú poberal celých 28 týždňov, na ktoré mal zo zákona nárok.


Materská mu skončila nedávno pred koncom októbra. Na ďalší deň sa z dobrovoľného poistenia odhlásil a ja som sa opäť prihlásila na poberanie rodičovského príspevku, na ktorý mám nárok do troch rokov dieťaťa.


Počas toho, ako mol muž dobrovoľne poistený nemohol sa nikde zamestnať, ani len na dohodu. Nesmelo mu vzniknúť žiadne nemocenské poistenie, nakoľko by mu dobrovoľné poistenie automaticky zaniklo. To platí aj pri odvodoch zo živnosti.


Teraz nabiehame na pôvodný systém, ja na rodičovskom s mladším dieťaťom a on nastupuje do nového zamestnania. Taká klasika.


Dúfam, že som Vám touto našou reálnou skúsenosťou s materskou pre otca cez dobrovoľné poistenie pomohla a trošku možno aj zodpovedala Vaše otázky prípadne pochybnosti, či sa materská cez dobrovoľné poistenie oplatí. Určite sa oplatí.


Ak si potrebujete Vašu situáciu prebrať viac detailne, viete si so mnou dohodnúť telefonickú konzultáciu.


Dominika.

Comments


bottom of page