top of page
  • Writer's pictureDominika

Dávky pre rodičov v roku 2024

Keďže nám už začal nový rok 2024, iste viacerí riešite, čo nás v ňom čaká a aké zmeny nastali v tom predošlom, ktoré budú mať dopad na poberanie, výpočet a nastavenia ohľadne rodičovských dávok.


Najvýraznejšia zmena nastala pri novele z 1.7.2023, kde sa zmenilo, resp. doplnilo, aké dni sa započítavajú do potrebných dní nemocenského poistenia pre nárok na materskú. Treba zvýrazniť, že táto novela platí len pre matky a len pre nárok na materské. Od 1.7.2023 sa do potrebnej doby nemocenského poistenia (min. 270 dní za posledné dva roky od dňa pred pôrodom) započítava každé ukončené, ale aj trvajúce nemocenské poistenie.

Ďalšia pozitívna zmena od nového roku je, že do potrebnej doby nemocenského poistenia sa bude započítavať aj doba úspešného ukončeného štúdia na strednej a aj vysokej škole, vrátane doktorandského štúdia. V oboch prípadoch bude pozerať na obdobie najviac dva roky spätne od dňa pred pôrodom.

Od začiatku roku 2023 Sociálna poisťovňa začala ešte viac sledovať oteckov ale aj mamičky, ktorí popri poberaní dávky materské pracujú. Či už je to formou zamestnaneckého pomeru, tu vo väčšine prípadov oteckom dávku zamietla, ale aj formou živnosti, kde sa sprísnili pravidlá. Najdôležitejšie pre rodičov je, aby si vždy vedeli obhájiť celodennú starostlivosť o dieťa.

Uvidíme, či a aké zmeny nám prinesie ešte rok 2024. Dúfam, že budú len pozitívne pre nás rodičov.

 

A tu už pripájam sľúbený prehľad nových súm dávok pre rodičov v roku 2024. Väčšina z nich ostáva na sumách z roku 2023, mení sa len výška materskej a tehotenského.


TEHOTENSKÉ PRE ROK 2024:

· minimálne tehotenské na rok 2024 je v sume 257,30 € pri 30-dňovom kalendárnom mesiaci a 265,80€ pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci,

· maximálne tehotenské na rok 2024 385,90 eura mesačne pri 30-dňovom kalendárnom mesiaci, resp. 398,80 eura mesačne pri 31 kalendárnom mesiaci..


MATERSKÁ DÁVKA 

Maximálna denná suma materského bude v roku 2024 vo výške 64,306875€.

Maximálne materské za celý mesiac, kedy sa táto dávka poskytuje je:

· 1 929,30 eura mesačne pri 30-dňovom

· 1 993,60 eura mesačne pri 31-dňovom mesiaci.

Maximálnu materskú získate, ak Váš hrubý mesačný príjem bol v sledovanom období aspoň 2.608€.


RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK

V roku 2024 sa výška rodičovského príspevku nemení, zostáva tak na sume  345,20 eur ak ste nárok na materskú nemali. Ak ste poberali materskú, tak následne budete dostávať rodičovský príspevok v sume 473,30 eur za mesiac. V prípade dvojičiek, po poberaní materskej dostane rodič sumu 591,60 eur a v prípade, že nemal nárok na materskú, bude dostávať od narodenia detí sumu 431,60eur. Žiadosť so všetkými prílohami nájdete TU.


PRÍSPEVOK PRI NARODENÍ DIEŤAŤA

Je jednorazová štátna sociálna dávka, ktorú vypláca Úrad práce sociálnych vecí a rodiny. Už si oň nemusíte žiadať, vypláca sa automaticky. Výška príspevku sa nezmenila o ostáva v sume 829,86€, ak sa jedná o dieťa narodené z prvého až štvrtého pôrodu. Sumu 151,37€ dostanete ak sa jedná o dieťa narodené z piateho a ďalšieho pôrodu.


PRÍDAVOK NA DIEŤA

Máte naň nárok od narodenia dieťaťa. Môžete ho žiadať spätne max. 6 mesiacov. Vypláca ho Úrad práce sociálnych vecí a rodiny. Suma prídavku sa taktiež nemení  a ostáva na sume 60€ za mesiac. Prikladám link na žiadosť a prílohy TU.


PRÍPLATOK K PRÍDAVKU NA DIEŤA

Príplatok ostáva na sume 30€ za mesiac.

 

 

Želám Vám, aby ste v Novom roku 2024 mali pevné zdravie a kopec energie, lásky a trpezlivosti pre Vaše ratolesti a partnerov.


Dominika
Comments


bottom of page