top of page
 • Writer's pictureDominika

Dôležité čísla pre rodičov na rok 2021

Updated: Feb 18, 2021

V tomto článku som sa Vám snažila spísať všetky dôležité informácie o tom, na čo máte nárok, ak čakáte prírastok do rodiny, alebo už rodičmi ste. Každý rok sa niektoré z týchto príspevkov menia, tak je dobré si ich troška aktualizovať.


MATERSKÁ DÁVKA

Ak sa chystáte na materskú, prípadne otcovia na "otcovskú", tak maximálne možné materské na rok 2021 predstavuje 75% z maximálneho denného vymeriavacieho základu (DZV) 71,8028 €. Maximálna denná suma materského na rok 2021 tak je 53,8521 €.

Maximálne materské za celý mesiac, kedy sa táto dávka poskytuje je:

 • 1669,50 eura v mesiaci, ktorý má 31 dní.

 • 1615,60 eura v mesiaci, ktorý má 30 dní.

Maximálne materské získate, ak Váš hrubý mesačný príjem bol v sledovanom období aspoň 2.184 Eur.


Žiadosť o materské:

 • Tlačivo žiadosti nie je bohužiaľ verejne dostupné. Dá Vám ho Váš gynekológ, ktorý ho tiež podpíše.

 • Otcovia si musia tlačivo žiadosti vyžiadať na Sociálnej poisťovni.

 • Vyplňte Vaše údaje a podpíšte.

 • Žiadosť dajte potvrdiť svojmu zamestnávateľovi ak nastupujete na MD zo zamestnania.

 • Odporúčam komunikovať aj so mzdovým oddelením o nástupe na MD, aby nedošlo k nezrovnalostiam.

 • Žiadosť zašlite na pobočku SP v sídle zamestnávateľa. (Informujte sa na pobočke ako máte doručiť tlačivo, nakoľko v tejto neštandardnej pandemickej situácii, každá pobočka postupuje rozdielne, niektorá chce zaslať tlačivo poštou, iná mailom).

 • SP má 60 dní na doručenie rozhodnutia o nároku na MD. V praxi to však našťastie je tak, že ak včas zašlete žiadosť o MD, (najneskôr v deň nástupu na MD) SP zvyčajne vyplatí materské do 15. dňa nasledujúceho mesiaca.


RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK

V aktuálnom roku je výška rodičovského príspevku v prípade, že nemáte nárok na materské 275,90 eur . Ak ste poberali materskú, tak následne budete dostávať rodičovský príspevok v sume 378,10 eur za mesiac. Príspevok sa vypláca v jednotnej sume, bez ohľadu na to, či ste naň mali nárok celý mesiac alebo len za jeden deň v danom mesiaci. Rodičovský príspevok budete dostávať až do 3 rokov dieťaťa, resp. do 6 rokov, ak má dieťa nepriaznivý zdravotný stav. Na tento príspevok budete mať nárok bez ohľadu na to, či budete popri rodičovskej dovolenke pracovať (vrátite sa do zamestnania, alebo si nájdete inú prácu), alebo či dieťa bude navštevovať predškolské zariadenie. Príspevok vypláca Úrad práce sociálnych vecí a rodiny. Požiadate si oň po skončení materskej dovolenky, alebo ak ste na materské nárok nemali, tak od narodenia dieťaťa, na Úrade práce v mieste trvalého bydliska. Žiadosť so všetkými prílohami nájdete TU.


PRÍSPEVOK PRI NARODENÍ DIEŤAŤA

Je jednorázová štátna sociálna dávka, ktorú vypláca Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, na základe žiadosti. Nárok na ňu vzniká po 28. dňoch života dieťaťa. Detský pediater Vám potvrdí tlačivo, ktoré doložíte k žiadosti. Suma príspevku pri narodení dieťaťa je 829,86 eur. Vzor žiadosti a prílohy nájdete TU.


PRÍDAVOK NA DIEŤA

Vybavte si ho spolu so žiadosťou o rodičovský príspevok. Tak isto ho vypláca Úrad práce sociálnych vecí a rodiny. Suma prídavku na dieťa je 25,50 eur mesačne. Prikladám link na žiadosť a prílohy TU.


DAŇOVÝ BONUS NA DIEŤA

Výška ročného daňového bonusu na jedno dieťa, ktoré nedovŕšilo 6 rokov veku predstavuje sumu je 557,28 eur (12 x 46,44). Nárok trvá od mesiaca, v ktorom sa dieťa narodilo, až kým je dieťa považované za nezaopatrené, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku. O uplatnenie daňového bonusu požiadajte zamestnávateľa tzv. Vyhlásením na zdanenie príjmov zo závislej činnosti. Nakontaktujete sa na mzdové oddelenie, mali by Vám byť v tomto nápomocní.


NOVÁ SCHVÁLENÁ DÁVKA – TEHOTENSKÉ

Táto nová dávka bude v účinnosti od 1.4.2021. Tehotenské sa vypočítava podobne ako materská dávka. Výška tehotenského je 15% z denného vymeriavacieho základu.

Maximálny denný vymeriavací základ na rok 2021 je v sume 71,8028 eura, tehotenské v roku 2021 (od 1. apríla 2021) bude nasledovné:

 • minimálne tehotenské na rok 2021 je v sume 215,50 eura pri 30-dňovom kalendárnom mesiaci a 222,60 eura pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci,

 • maximálne tehotenské je v sume 323,20 eura pri 30-dňovom kalendárnom mesiaci a 333,90 eura pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci.

Tehotenské bude vyplácať Sociálna poisťovňa na základe žiadosti. Žiadosť ešte nie je zverejnená (k dnešnému dátumu, t.j. 10.02.2021). Predpokladám, že tak, ako žiadosť o materské, bude k dispozícii u gynekológa a na pobočkách SP.


PRÍSPEVOK NA STAROSTLIVOSŤ O DIEŤA


Príspevok na staroslivosť o dieťa poskytuje štát rodičovi, alebo inej fyzickej osobe, ktorej bolo dieťa zverené do starosltivosti do 3 rokov dieťaťa, resp. do 6 rokov ak, má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav.

Mininálna suma tohto príspevku za kalendárny mesiac je 41,10 to je v prípade, keď nepreukazujete vynaložené výdavky na starostlivosť o dieťa.

Maximlána suma príspevku je do 280 eur, v závislosti na výšku preukázaných výdavkov.

Príspevok na starosltivost sume max. 80 eur dostanete, ak sa o dieťa stará štátna materská škola.


Dúfam, že som Vám týmto krátkym prehľadom ušetrila čas aj peniaze. :-) Ak by ste mali otázky k téme materskej a k čerpaniu rôznych dávok, budem rada, ak mi napíšete.Dominika


Comments


bottom of page