top of page
  • Writer's pictureDominika

Materská a práca v zahraničí

V dnešnej dobe je úplne bežné, že ľudia žijú v jednej krajine a pracujú v druhej.

V tomto článku by som sa rada povenovala takýmto budúcim mamičkám a oteckom.

Úprimne, viete, či a kde budete mať nárok na materskú?


Zjednodušene povedané, by ste si mali uplatňovať nárok na tieto nemocenské dávky v tom štáte, kde ste nemocensky poistení. V princípe je jedno, kde žijete, alebo kde sa narodí dieťa.


  1. Pracujete/ste nem. poistení na Slovensku, ale žijete v zahraničí

Toto je typický prípad ľudí žijúcich v pohraničí, najčastejšie sa stretávam s klientami žijúcimi v Maďarsku, Rakúsku, ktorí pracujú na Slovensku.

Ak spĺňate podmienky nároku na tehotenské/materské v našom systéme Sociálnej poisťovne:

  • ste nemocensky poistení min. 270 dní za dva roky spätne deň pred nárokom na tehotenské/materské

  • v deň nároku ste nemocensky poistení, alebo v ochrannej lehote

Tak Vám bude po podaní žiadosti nemocenská dávka vyplácaná zo Sociálnej poisťovne na Slovensku.

2. Pracujete/ste nem. poistení v zahraničí


Tak ako píšem vyššie, ak ste boli, resp. ste nem. poistení, pracujete v zahraničí, mali by ste si o nemocenské dávky – tehotenské či materskú požiadať v tej ktorej krajine. Nezáleží na tom, či žijete na Slovensku, alebo kde sa dieťa narodí, takto funguje systém nastavenia v EU. Upozorňujem však, že to, že na Slovensku sa vypláca nová nemocenská dávka – Tehotenské, neznamená, že by Vám obdobnú dávku mali vyplácať aj v zahraničí. Je potrebné sa riadiť podmienkami konkrétneho sociálneho systému členského štátu a ten môže byť veľmi odlišný od nášho slovenského sociálneho systému.


Môže sa stať situácia, že matke zanikne nemocenské poistenie v zahraničí už počas tehotenstva, ale nárok na materskú zo zahraničia jej nevznikne. Vtedy môže požiadať o materské/tehotenské na Slovensku v osemmesačnej ochrannej lehote. Musí však spĺňať aj ostatné podmienky nároku. V takom prípade by jej nárok na tehotenské/materskú mal byť uznaný. Je však potrebné ešte pred nárokom na tieto dávky čerpať dávku v nezamestnanosti na Slovensku. Táto situácia je komplikovanejšia a vyžaduje si komunikáciu so Sociálnou poisťovňou a taktiež Úradom práce na Slovensku. Určite ju odporúčam konzultovať v dostatočnom predstihu, aby ste všetky podmienky vedeli splniť.


3. Nemáte dostatok dní nemocenského poistenia na Slovensku, ale predtým ste pracovali v zahraničí


Toto môže byť pre niektorých rodičov záchrana, ako o nárok na tehotenské, či materskú neprísť, hlavne ak nespĺňate dostatok dní nemoc. poistenia na Slovensku. Do dní nemocenského poistenia, ktoré Vám na Slovensku chýbajú sa môžu zarátať aj dni skončeného nemocenského poistenia v inom štáte.

Do Sociálnej poisťovne budete potrebovať doložiť špeciálny formulár, E 104/ U1/SED S 041, ktorý Vám vydá inštitúcia príslušného štátu.

Aj v tomto prípade je veľmi dôležité, aby ste dopredu komunikovali so Sociálnou poisťovňou, prebrali si Vašu situáciu, zistili z ktorých štátov SP dni nemocenského poistenia uznáva a čo všetko bude potrebné doložiť. Podľa mojich skúseností, tento postup uznávania dní nemocenského poistenia z iných štátov je zdĺhavý, tak sa prosím pripravte, že vyjadrenie k nároku na tehotenské, či materskú môže trvať oveľa dlhšie, ako je stanovená lehota na vyrozumenie.


Ak nechcete byť prekvapení z rozhodnutia Sociálnej poisťovne o nároku a výške tehotenského či materskej, prosím, dopredu sa informujte o Vašich možnostiach. Vo veľa prípadoch Vám to môže zachrániť Váš nárok a niekedy aj ovplyvniť ich

výšku.


Ak máte otázky, budem rada, ak mi napíšete.


Dominika

Comments


bottom of page