top of page
  • Writer's pictureDominika

Materská pre rodičov dvojičiek

Updated: Oct 19, 2022

Narodenie dieťaťa je pre rodičov a celú rodinu krásne a šťastné obdobie. Krásne no zároveň aj náročné. Hlavne v prvých mesiacoch života dieťaťa, rodičovstvo v sebe zahŕňa neustálu starostlivosť o dieťatko, málo spánku, veľmi málo času pre seba. Sama viem, aké náročné toto obdobie je, keď máte jedno novorodeniatko. A čo tak dvojičky? V ďalších riadkoch sa venujem téme materskej dávky pri narodení dvojičiek.


Materské pri dvojičkách sa nevypláca dvojmo. Rodič dostane materské v rovnakej výške ako pri narodení jedného dieťaťa, avšak materské poberá dlhšie. Materská pri dvojičkách sa vypláca matke po dobu 43 týždňov a 37 týždňov pre otca. Rodičia sa tak môžu prestriedať pri poberaní materského na dvojičky/ trojičky tak, že po skončení materskej matky ( po 43 týždňoch), môže na materské nastúpiť otec s oboma deťmi a poberať ho po dobu 37 týždňov. Matka v tom čase nesmie poberať materské na tieto deti, ani rodičovský príspevok na akékoľvek iné dieťa.

No viete o tom, že pri dvojičkách môže zostať na materskej s matkou súčasne aj otec?Matka s jedným dieťaťom a otec s druhým. Veľkou pomocou je, že otecko môže zostať doma na materskej s jedným z detí a pomôcť tak matke zvládnuť náročné obdobie.

Tak ako matka, aj otec musí splniť podmienky nároku na materskú dávku:


  • Musí byť nemocensky poistený 270 dní v období dvoch rokov pred nástupom na materskú.

  • V deň nástupu na materskú, musí byť nemocensky poistený, alebo v ochrannej lehote.

  • Musí prevziať jedno z detí do starostlivosti najskôr po uplynutí 6 týždňov od pôrodu. (najneskôr do dovŕšenia 3 rokov dieťaťa).

V takomto prípade zostáva matka na materskej po dobu 34 týždňov od pôrodu detí a otec po dobu 28 týždňov od prevzatia dieťaťa do starostlivosti.


No čo je však podľa mňa ešte zaujímavejšie je fakt, že neskôr môže otec prevziať druhé dieťa do starostlivosti (do 3 rokov dieťaťa) a poberať materské ďalších 28 týždňov.

POZOR! Sociálna poisťovňa bude opätovne skúmať, či otec spĺňa všetky potrebné podmienky na získanie materského.


Určite stojí za to, aby ste zvážili, či už prvú, alebo druhú alternatívu a využili tak všetky možnosti, ktoré nám náš sociálny systém umožňuje.

Comments


bottom of page