top of page
 • Writer's pictureDominika

Materská z dobrovoľného poistenia

Updated: Oct 17, 2022

Častokrát mi píšu mamičky a oteckovia a pýtajú sa na možnosť dobrovoľného poistenia. Áno, aj cez dobrovoľné poistenie sa dá získať nárok na materskú. Dobrovoľne poistiť sa môže fyzická osoba, ktorá dvŕšila 16 rokov, má trvalý alebo prechodný pobyt v SR a nie je povinne nemocensky poistená. Nie je to najlacnejšia možnosť získania materskej dávky, ale ak nemáte možnosť zamestnať sa, alebo vám ešte nevznikla povinnosť platiť povinné nemocenské poistenie ako SZČO a v blízkej dobe plánujete bábätko, tak je toto poistenie pre Vás.

Tak, ako pri iných nemocenských poistenia, aj pri dobrovoľnom poistení musíte splniť dve podmienky nároku na materskú.

 1. Získať 270 dní nemocenského poistenia za posledné dva roky do dňa pred dňom pôrodu.

 2. V deň nástupu na materskú musíte byť nemocensky poistení, alebo v ochrannej lehote.

Hneď na úvod však musím poukázať na jednu zásadnú vec! Dobrovoľne poistiť sa môže len osoba, ktorá nemá povinné nemocenské poistenie. Teda, nie je zamestnaná, alebo si neplatí odvody do Sociálnej poisťovne ako SZČO. Sú tam aj výnimky, ako sú policajtky/policajti, profesionálne vojačky a vojaci. Ale v zásade platí, že ak už ste nemocensky poistení, nemôžete sa dobrovoľne pripoistiť! Možnosť pripoistenia tu kedysi bola, avšak zákon sa zmenil a už pár rokov to nie je možné.

Taktiež je dobré povedať, že ak sa chcete dobrovoľne nemocensky poistiť, musíte sa poistiť aj na dôchodkové poistenie.


Kedy využiť dobrovoľné poistenie?

 • Hlavne získanie 270 dní nemocenského poistenia v priebehu dvoch posledných rokov pred dňom pôrodu, môže byť pre niektoré mamičky náročné. Na toto môžete slúžiť dobrovoľné poistenie, ak sa tehotenstvo plánuje.

 • Ak ste v predchádzajúcich dvoch rokoch nemocensky poistení boli, ale momentálne nie ste, nie ste ani v ochrannej lehote a čakáte bábätko, môžete sa dobrovoľne poistiť, aby ste pri nástupe na materskú boli nemocensky poistení.


Ako dobrovoľné poistenie reálne funguje?

 • Prihlásite sa na dobrovoľné nemocenské a dôchodkové poistenie v pobočke Sociálnej poisťovne v mieste vášho bydliska.

 • Stanovíte si vymeriavací základ, z ktorého budete platiť poistné, najmenej však vo výške minimálneho základu. Na rok 2022 je minimálny základ 566,50€. Pre rok 2023 to bude suma 605,50€. Poistné bude vyrátané ako 33,15% z vami zvoleného základu. Začnite platiť. Príklad: Zvolím si základ 700,- eur, z toho odvody na poistné budú : 700x 33,15% = 232,05 eur.

 • POZOR! Pri dobrovoľnom poistení nesmiete mať nedoplatky za posledných 5 rokov vyššie ako 5,- eur. Nemusí vám Soc. poisťovňa priznať nárok na materskú.

 • Ak potrebujete splniť 270 dní nemocenského poistenia, je dobré si zvoliť v prvom kroku minimálny vymeriavací základ pre poistenie, aby ste neplatili veľa.

 • Ak už určitý počet dní nemocenského poistenia máte, zvoľte si taký základ, z ktorého chcete, aby sa Vám vyrátala materská dávka.

 • Ak chcete, aby sa Vám materská dávka vyrátala z vymeriavacieho základu, ktorý ste si určili, musí dobrovoľné poistenie trvať minimálne 26 týždňov pred nástupom na materskú!

Dobrovoľné poistenie je nástroj, s ktorým sa dá pekne pracovať, ak je dostatok času. V tomto článku som uviedla len pár základných postupov, ako správne využiť poistenie. Táto téma je určite širšia a vyžaduje viac času, no správnym nastavením vymeriavacích základov, vhodným načasovaním prihlasovania a odhlasovania sa dá získať aj maximálna možná materská, za čo najvýhodnejších podmienok.


Ako na to, vám rada poradím individuálne!Comments


bottom of page