top of page
  • Writer's pictureDominika

MATERSKÁ ZO ZAMESTNANIA

Väčšina rodičov nastupuje na materskú z trvajúceho zamestnania.

Rodič potrebuje mať najskôr splnenú základnú podmienku nároku na materské, ktorou je minimálne 270 dní nemocenského poistenia spätne za dva roky. U matiek je to ku dňu pred pôrodom a u otcov je do deň pred nástupom na materskú.

Tak potom môžu ďalej uvažovať, z akého príjmu, resp. obdobia sa im materská dávka vypočíta.

Výška materskej sa počíta ako 75% z hrubého platu. Do výpočtu sa zahnú aj všetky bonusy, prémie, nadčasy, odmeny, príplatky za sviatky a víkend, osobné ohodnotenie, okrem cestovných a stravných náhrad. Tak isto sa do výpočtu počíta fixná aj variabilná zložka mzdy.

Takže už týmito „dodatočnými“ príjmami si vedia rodičia vo veľa prípadov navýšiť budúcu materskú dávku.

Všetko však závisí aj od toho z akého obdobia sa materská bude počítať. Veľa krát som sa stretla s prípadmi, kedy boli rodičom pred nástupom na materskú vyplatené spomínané dodatočné príjmy, prípadne sa im zvýšil celkovo plat, no na materskú to už dopad nemalo.

A tu je ten háčik. Je veľký rozdiel, či zamestnanie trvá dlhodobo, alebo začalo nedávno.

Ak pracovný pomer začal najneskôr k 1.1. predchádzajúceho roka, alebo ešte skôr, čiže trval celý predchádzajúci kalendárny rok a stále trvá, ( ak netrvá je možnosť, že ste v ochrannej lehote a vtedy si pozrite môj článok o ochrannej lehote po novele z roku 2022), vtedy sa na výpočet výšky materskej vyberie IBA  obdobie celého predchádzajúceho roka. Príjmy v tom roku, kedy rodič nastupuje na materskú sa do výpočtu výšky materskej nepoužijú.


Ak pracovný pomer začal v priebehu predchádzajúceho roka, alebo je to nové zamestnanie, ktoré začalo v roku kedy sa nastupuje na materskú. Tu treba opäť rozlíšiť dva faktory.

Trvá zamestnanie do nástupu na materskú 90 a viac dní, alebo bude trvať menej ako 90 dní do nástupu na materskú? A dôležitá vec! Do týchto dní sa nepočítajú dni na PN a OČR.

Ak zamestnanie začalo v priebehu predchádzajúceho roka, alebo v aktuálnom roku a trvá 90 a viac dní do nástupu na materskú, tak sa na výpočet výšky materskej zohľadnia príjmy od začiatku zamestnania do konca mesiaca pred mesiacom kedy sa nastupuje na materskú.

V takomto prípade vie zvýšenie mzdy, prípadne vyplatenie bonusov a podobne navýšiť výšku materskej dávky.

No a potom je tu posledná možnosť, kedy zamestnanie trvá menej ako 90 dní do nástupu na materskú. Vtedy sa Sociálna poisťovňa pozrie do predchádzajúceho roka. Ak tam boli príjmy od iného zamestnávateľa, prípadne viacerých zamestnávateľov za aspoň 90 kalendárnych dní, materskú vypočíta z nich. Ak tam príjmy rodič nemá, použije sa stanovenie pravdepodobného vymeriavacieho základu, o ktorom som písala v inom článku.

 

Tak čo, nie je to až také jednoznačné ani pri zamestnaní. Aj taký na prvý pohľad jednoduchý prípad sa vie niekedy pekne zamotať.  


DominikaBình luận


bottom of page