top of page
  • Writer's pictureDominika

Nové sumy peňažných dávok pre rodičov na rok 2022

Tak ako minulý rok, pripravila som Vám prehľad ako sa menia, resp. zvyšujú jednotlivé dávky pre rodičov na rok 2022. Tak isto Vám v úvode chcem pripomenúť pár dôležitých zmien v tejto oblasti, ktoré sa udiali v predchádzajúcom roku a na začiatku tohto roka.


Je dobré upozorniť hneď na úvod na jednu dôležitú zmenu. K 1.1.2022 sa ruší pandemický rodičovský príspevok. Takže poberatelia tejto dávky dostanú posledný pandemický rodičovský príspevok za december 2021, vyplatený v polke januára 2022.


Ku zmene došlo aj pre oteckov, ktorí idú na „otcovskú dovolenku“. Od 1.5.2021 už nemusia dokladať k žiadosti o otcovskú dovolenku "Dohodu o prevzatí dieťaťa do starostlivosti". Prax však ukázala, že táto zmena je len formálneho charakteru a Sociálna poisťovňa aj naďalej prísne sleduje, či sa otec riadne stará o dieťa. Toto má veľký dopad na oteckov, ktorí plánovali počas otcovskej pracovať.


Asi najpozitívnejšia zmena v minulom roku bolo zavedenie novej nemocenskej dávky – tehotenského. Tehotenské sa vypláca od 1.4.2021, tehotnej žene, ktorá spĺňa podmienky nároku na túto dávku ku koncu 13 týždňa tehotenstva. Viac o tehotenskom si môžete prečítať v samostatnom článku, kde sa tejto téme venujem podrobne.


TEHOTENSKÉ PRE ROK 2022:

· minimálne tehotenské na rok 2022 je v sume 223,50 € pri 30-dňovom kalendárnom mesiaci a 231,00€ pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci,

· maximálne tehotenské na rok 2022 je v sume 335,30 €pri 30-dňovom kalendárnom mesiaci a 346,50€ pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci.


Spolu s tehotenským bolo zavedené od 1.4.2021 aj tehotenské štipendium. Jeho suma sa pre rok 2022 nemení o ostáva vo výške 200€.


MATERSKÁ DÁVKA

V prípade, že budete na materskú nastupovať v roku 2022, tak maximálne možné materské získate z denného vymeriavacieho základu 74,4987 €. Maximálna denná suma materského tak bude 75% z tejto sumy, teda vo výške 55,8740 €.


Maximálne materské za celý mesiac, kedy sa táto dávka poskytuje je:

· 1676,30€ v mesiaci, ktorý má 30 dní.

· 1732,10€ v mesiaci, ktorý má 31 dní.

Maximálne materské získate, ak Váš hrubý mesačný príjem bol v sledovanom období aspoň 2.266€.


RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK

V roku 2022 je výška rodičovského príspevku v prípade, že nemáte nárok na materské 280,00 eur. Ak ste poberali materskú, tak následne budete dostávať rodičovský príspevok v sume 383,80 eur za mesiac. Príspevok sa vypláca v jednotnej sume, bez ohľadu na to, či ste naň mali nárok celý mesiac alebo len za jeden deň v mesiaci. Rodičovský príspevok budete dostávať až do 3 rokov dieťaťa, resp. do 6 rokov, ak má dieťa nepriaznivý zdravotný stav. Na tento príspevok budete mať nárok bez ohľadu na to, či budete popri rodičovskej dovolenke pracovať, podnikať ako SZČO, alebo či dieťa bude navštevovať predškolské zariadenie. Príspevok vypláca Úrad práce sociálnych vecí a rodiny. Požiadate si oň po skončení materskej dovolenky, alebo ak ste na materské nárok nemali, tak od narodenia dieťaťa, na Úrade práce v mieste trvalého bydliska. Žiadosť so všetkými prílohami nájdete TU.


PRÍSPEVOK PRI NARODENÍ DIEŤAŤA

Je jednorázová štátna sociálna dávka, ktorú vypláca Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, na základe žiadosti. Nárok na ňu vzniká po 28. dňoch života dieťaťa. Jeho výška sa líši v tom o koľké dieťa sa jedná. Príspevok vo výške 829,86€ dostanete ak sa jedná o dieťa narodené z prvého až tretieho pôrodu. Sumu 151,37€ dostanete ak sa jedná o dieťa narodené zo štvrtého a ďalšieho pôrodu. Detský pediater Vám potvrdí tlačivo, ktoré doložíte k žiadosti. Vzor žiadosti a prílohy nájdete TU.


PRÍDAVOK NA DIEŤA

Vybavte si ho hneď po narodení dieťaťa. Vypláca ho Úrad práce sociálnych vecí a rodiny. Suma prídavku na dieťa je 25,88€ mesačne. Prikladám link na žiadosť a prílohy TU.


PRÍPLATOK K PRÍDAVKU NA DIEŤA

Príplatok sa zvyšuje na sumu 12,14€ za mesiac.


DAŇOVÝ BONUS NA DIEŤA

Výška ročného daňového bonusu na jedno dieťa, ktoré nedovŕšilo 6 rokov veku predstavuje sumu 565,68€ (12 x 47,14€).

Nárok trvá od mesiaca, v ktorom sa dieťa narodilo, až kým je dieťa považované za nezaopatrené, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku.

O uplatnenie daňového bonusu požiadate zamestnávateľa tzv. Vyhlásením na zdanenie príjmov zo závislej činnosti.Výšky ostatných dávok sa pre rok 2022 nemenili.


Keď zhrniem predchadzájúci rok 2021, tak si myslím, že sa v ňom udiali celkom pozitívne zmeny pre rodičov a budúcich rodičov. Dúfajme, že tento trend bude pokračovať. Hovorí sa o pár zmenách pre matky žiadajúce o materskú a tehotenský z ochrannej lehoty, ale tieto zmeny podľa kompetentných prídu najskôr v roku 2023. Uvidíme.


Dominika


Comments


bottom of page