top of page
  • Writer's pictureDominika

NOVÉ SUMY PEŇAŽNÝCH DÁVOK PRE RODIČOV NA ROK 2023

Ani neviem, ako ten rok rýchlo ubehol. Aj vy máte pocit, že len nedávno sme sa tešili na leto a už je tu opäť koniec ďalšieho roka?

Mne to asi ubehlo rýchlo preto, lebo sa nám takto pred rokom rodina rozrástla o ďalšieho člena, ktorý mi v poslednom čase dáva celkom zabrať.

Pre tých, ktorým sa rodina má rozrásť budúci rok 2023, alebo sa už rozrástla a chcú vedieť aké budú aktuálne sumy, napríklad rodičovského príspevku, prídavku na dieťa som spísala prehľad najdôležitejších dávok pre rodičov.


Kým sa pustím do vyratúvania nových súm peňažných dávok pre rodičov na nadchádzajúci rok 2023, rada by som v krátkosti zhrnula najdôležitejšie zmeny v oblasti materskej , ktoré sa udiali v roku 2022.


  1. Zmena v posudzovaní ochrannej lehoty pre matky. Od 1.6.2022 sa ochranná lehota dá využiť aj po skončení akéhokoľvek nemocenského poistenia. Žena musí otehotnieť do 180 kalendárnych dní od skončenia nemocenského poistenia a bude sa na ňu vzťahovať následne 8 mesačná ochranná lehota pre nárok na tehotenské aj materskú. Musí mať však splnené aj ostatné podmienky nároku a nesmie jej trvať ani vzniknúť nové nemoc. poistenie do nástupu na MD.

  2. Zavedenie dvojtýždňovej otcovskej dovolenky v prvých 6tich týždňoch od narodenia dieťaťa. Otec ju vie čerpať spolu s matkinou MD na to isté dieťa a pomôcť jej tak v prvých náročných týždňoch s bábätkom.

  3. Zverejnenie online žiadosti o materské pre iného poistenca, hlavne otca, ale aj adoptívneho rodiča. Takto si už po žiadosť nemusia chodiť na pobočky Sociálnej poisťovne, ale vedia si ju stiahnuť priamo z webu, vyplniť a následne doručiť do SP. Matky stále dostávajú tlačivo o materské od svojho gynekológa.


TEHOTENSKÉ PRE ROK 2023:

Sa vypočítava ako 15% z denného vymeriavacieho základu, alebo pravdepodobného DVZ.

· minimálne tehotenské na rok 2023 je v sume 238,90 € pri 30-dňovom kalendárnom mesiaci a 246,90€ pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci,

· maximálne tehotenské na rok 2023 je v sume 358,40 €pri 30-dňovom kalendárnom mesiaci a 370,30€ pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci.

MATERSKÁ DÁVKA

V prípade, že budete na materskú nastupovať v roku 2023, tak maximálne možné materské získate z denného vymeriavacieho základu 79,6274€. Maximálna denná suma materského tak bude 75% z tejto sumy, teda vo výške 59,7205€.


Maximálne materské za celý mesiac, kedy sa táto dávka poskytuje je:

· 1791,70€ v mesiaci, ktorý má 30 dní.

· 1851,40€ v mesiaci, ktorý má 31 dní.

Maximálnu materskú získate, ak Váš hrubý mesačný príjem bol v sledovanom období aspoň 2.422€.


RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK

V roku 2023 je výška rodičovského príspevku v prípade, že nemáte nárok na materské 303,00 eur. Ak ste poberali materskú, tak následne budete dostávať rodičovský príspevok v sume 412,60 eur za mesiac. V prípade dvojičiek, po oberaní materskej dostane rodič sumu 515,80 eur a v prípade, že nemal nárok na materskú, bude dostávať od narodenia detí sumu 451,50eur. Žiadosť so všetkými prílohami nájdete TU.


PRÍSPEVOK PRI NARODENÍ DIEŤAŤA

Je jednorazová štátna sociálna dávka, ktorú vypláca Úrad práce sociálnych vecí a rodiny. Už si oň nemusíte žiadať, vypláca sa automaticky. Výška príspevku sa nezmenila o ostáva v sume 829,86€, ak sa jedná o dieťa narodené z prvého až tretieho pôrodu. Sumu 151,37€ dostanete ak sa jedná o dieťa narodené zo štvrtého a ďalšieho pôrodu.


PRÍDAVOK NA DIEŤA

Vybavte si ho hneď po narodení dieťaťa. Vypláca ho Úrad práce sociálnych vecí a rodiny. Suma prídavku na dieťa bude od 1.1.2023 v sume 60€ za mesiac. Prikladám link na žiadosť a prílohy TU.


PRÍPLATOK K PRÍDAVKU NA DIEŤA

Príplatok sa zvyšuje od 1.1.2023 na sumu 30€ za mesiac.

PRÍSPEVOK OD OBCE/MESTA

Tu sa treba informovať, či Vaša obec vypláca takýto príspevok, pretože to nie je povinné.


Prajem Vám, aby ste úspešne doklepli rok 2022 a aby ste rok 2023 začali v zdraví, pohode a v blízkosti ľudí, na ktorých Vám záleží.


DominikaComments


bottom of page