top of page
  • Writer's pictureDominika

Otec a materská - ZMENY od 01.05.2021 AKTUALIZÁCIA k 17.5.2021

Updated: Jul 2, 2021


Od 1. mája vošli do účinnosti dve základné zmeny v nároku otca/iného poistenca na materské.


  1. Otec už nemusí prevziať dieťa do starostlivosti od matky, ak chce nastúpiť na materskú. Sociálna poisťovňa už nevyžaduje priložiť k žiadosti Dohodu o prevzatí dieťaťa do starostlivosti.

Táto zmena je pozitívna. Odbudne administratíva tak na strane Soc. poisťovne, ale hlavne na strane rodičov.

AVŠAK podľa nedávnych vyjadrení SP je to žiaľ, len odbúranie administatívnej formality. Otec môže síce pracovať na inú zmluvu u iného zamestnávateľa, ale SP bude aj naďalej skúmať, či sa otec stará o dieťa. To znamená, že v tomto bode v praxi nebude žiadna znema! Naďalej bude problém pre otcov s posudzovaním nároku na materskú, ak budú pracovať na inú zmluvu na vyšší ako polovičný uväzok , ktorému by mal prislúchať aj adekvátne nižší príjem.

Stále platí, že otec nesmie aktívne pracovať v tom zamestnaní, z ktorého je na materskej dovolenke. Naďalej môže podnikať ako živnostník a taktiež vykonávať činnosť konateľa, spoločníka, bez nároku na mzdu.2. Pri splnení podmienky min. 270 dní nemocenského poistenia vypadlo pri novele slovné spojenie „ v období posledných dvoch rokov“.


Táto zmena ostala pre väčšinu médií nepovšimnutá, ale podľa môjho názoru je zásadná.


Naštastie po dvoch týždňoch nejasných a mätúcich vyjadraní, prišlo usmernenie od Ministerstva práce soc. vecí a rodiny, ktoré túto novelu pripravovalo pre Sociálnu poisťovňu. Vzájomne sa dohodli, že pre posudzovanie rozhodujúceho obdobia na získanie potrebných min. 270 dní nemocenského poistenia pre otcov a iných poistenov sa nič nemení. Ostávajú také isté podmienky, ako pred novelou. Teda, otec/iný poisteniec musí splniť min. 270 dní nemocenského poistenia v období dvoch rokov spätne ku dňu žiadosti.


Teší ma, že sa konečne vyjasnila táto chyba v zákone, a že si ju nebude ktokoľvek vykladať posvojom. Hlavne, že oteckovia môžu opäť plánovať svoje materské, bez unáhlených a chybných zmien v zákone.


V každom prípade oteckovia, overte si pred nástupom na MD Váš prípad na pobočke SP! Zároveň však pozor na informácie, ktoré dostanete z pobočiek, je možné, že sa k nim toto nové usmernenie dostane až za pár dní. :-)


DominikaComments


bottom of page