top of page
 • Writer's pictureDominika

Otec na materskej

Updated: Jul 2, 2021

V tomto článku by som sa chcela povenovať oteckom, ktorí rozmýšľajú nad možnosťou čerpania materskej. Z vlastnej rodinnej skúsenosti môžem toto rozhodnutie len podporiť. S odstupom času hodnotím tento krok veľmi pozitívne. Bez výpadku príjmu sme si užili spoločný čas a rodinnú pohodu.

Možno v tejto pandemickej dobe to bude pre niekoho aj určitá cesta - tip, ako neprísť o financie po skončení pracovného pomeru. Na čo si dávať pozor a čo má otec urobiť sa dočítate nižšie.


Podmienky, ktoré musí otec splniť, aby mohol požiadať o materské:

 1. V období dvoch rokov spätne ku dňu nástupu na materskú, je potrebné mať min. 270 dní nemocenského poistenia.

 2. V deň nástupu na materskú musí byť otec nemocensky poistený, alebo byť v ochrannej lehote.

 3. Otec preberie dieťa do svojej starostlivosti v deň nástupu na materskú.

 4. Ani jeden z rodičov nepoberá rodičovský príspevok na ktorékoľvek iné dieťa.

 5. Matka nepoberá materské na to isté dieťa.

Ochranná lehota pre otca:

Ochranná lehota pre otcov po skončení nemocenského poistenia je 7 kalendárnych dní. Ak by nemocenské poistenie trvalo menej ako 7 kalendárnych dní, tak ochranná lehota pre otca je toľko dní, koľko trvalo nemocenské poistenie.


Dĺžka materskej pre otcov:

Otec môže spravidla poberať materskú po dobu 28 týždňov. Ak je otec osamelý, poberá materské najviac 31 týždňov. V prípade dvojičiek je to 37 týždňov. Tu by som chcela upozorniť oteckov dvojičiek na moj predošlý článok v mojom blogu o rôznych možnostiach čerpania materskej.


Kedy najskôr môže otec požiadať o materské:

Otec môže požiadať o materské najskôr po uplynutí 6 týždňov od narodenia dieťaťa. Samozrejme, môže požiadať aj neskôr, no najneskôr do 3. rokov dieťaťa , ale ak chce využiť celú dobu nároku na materskú je potrebné, aby na ňu nastúpil najneskôr v 2. rokoch a 5. mesiacoch dieťaťa. Tak využije celú dobu 28 týždňov.


Prevzatie dieťaťa do starostlivosti otca.

Nárok na materské bude otcovi priznané, v prípade, že spolu so žiadosťou predloží aj spísanú dohodu o prevzatí dieťaťa do svojej starostlivosti s matkou dieťaťa. Táto dohoda musí byť podpísana oboma rodičmi s dátumom, kedy preberá otec dieťa do svojej starostlivosti. Tento dátum je totožný s dátumom nástupu otca na materskú. Od 1.5.2021 nadobúda platnosť novela zákona, ktorá ruší povinnosť otca, prevziať dieťa do starostlivosti, keď si žiada o materskú.


Na čo si musí otec dávať pozor, ak chce počas materskej pracovať?

Určite ste počuli o niekoľkých prípadoch, kedy Sociálna poisťovňa zamietla nárok na materskú otcom, ktorí pracovali, alebo chceli pracovať počas materskej. Ak Vás tieto informácie odrádzajú od podania žiadosti o materskú, ponúkam Vám moje odporúčania, ako postupovať.

 • nemôžete aktívne pracovať z toho pracovného pomeru, z ktorého ste na materskej,

 • ak máte ďalšiu pracovnú zmluvu, neodporúčam ju mať na viac ako polovičný úväzok, s tým, že k tomuto úväzku je nutné prispôsobiť aj výšku mzdy,

 • ak rozmýšľate nad druhým pracovným pomerom u toho istého zamestnávateľa, toto naozaj neodporúčam, je to istá pozvánka na prešetrenie Vašej žiadosti o materskú

 • niečo pozitívne na monentálnej pandemickej situácii je to, že skoro všetci pracujeme z domu. Toto je aj môj ďaľší tip. Ak je to možné, druhá pracovná zmluva by mala mať charakter homeoffice. Vtedy viete lepšie preukázať starostlivosť o dieťa.

 • Sociálna poisťovňa lepšie prihliada na druhú pracovnú zmluvu, ak je to práca na dohodu, najlepšie, ak je to spolupráca na živnosť. S aktívnou živnosťou otec nebude mať žiaden problém so schválením nároku na materskú.

 • ak bude dieťa, ktoré otec prevzal do starostlivosti navštevovať škôlku, alebo jasle, či už len na pol dňa, nárok na materskú mu bude zamietnutý.

Dúfam, že vás tieto pravidlá neodradili. Všetko sa dá správne nastaviť!

Čas strávený s rodinou, keď sú deti malé je jedinečný! A samozrejme je lepšie si ho užiť bez straty príjmu.


Tak ako oteckovia? Idete do toho? Ak máte otázky, rada Vám pomôžem.PS: V nasledujúcom blogu Vám napíšem, ako sme my vybavovali materskú pre otca. :-)


Dominika


1 Comment


Gugle Smrdi
Gugle Smrdi
Aug 23, 2022

Kde ti môžem napísať?

Like
bottom of page