top of page
  • Writer's pictureDominika

Reťazový pôrod, ak ste stále zamestnaná

Updated: Oct 19, 2022

K téme reťazového pôrodu je toľko informácií, že by to bolo prinajmenšom na pár strán blogu. Ale nebojte sa, nejdem Vás tu zahlcovať kvantom informácií, z ktorých budete mať potom len miš maš. Rada by som Vám spísala základné a najdôležitejšie informácie, ktoré Vám pomôžu sa v tejto téme trošku zorientovať. Ja sa v ďalších blogoch určite k tejto téme plánujem vrátiť.


Kedy ide o reťazový pôrod?

  • Keď sa Vám druhé dieťa narodí, pred dovŕšením troch rokov prvého dieťaťa.

  • Keď prechádzate plynule z rodičovskej dovolenky späť na materskú dovolenku s druhým dieťaťom.

Vašou povinnosťou je, aby ste druhé tehotenstvo oznámili svojmu zamestnávateľovi. Aj keď ste na rodičovskej dovolenke, zamestnávateľ potrebuje vedieť, že s Vami nemôže počítať v blízkej dobe, kvôli druhému tehotenstvu.


Dobrá správa je, že sa nemusíte báť, či spĺňate 270 dní nemocenského poistenia, nakoľko do týchto dní sa rátajú dni materskej aj rodičovskej dovolenky, ak pracovný pomer stále trvá.


V tomto prípade môžeme rozdeliť matky do niekoľkých kategórií:


  • Ak Vám pracovný pomer stále trvá a nemáte žiadny príjem z tohto zamestnania v predchádzajúcom roku

Toto je asi ten najjednoduchší model. Materská sa vypočíta z pravdepodobného vymeriavacieho základu, ktorý by bol v mesiaci, v ktorom sa nastupuje na materskú. Pravdepodobný vymeriavací základ nahlási na Sociálnu poisťovňu zamestnávateľ. Tu je veľmi dôležité povedať, aby ste komunikovali so svojim zamestnávateľom, poprípade mzdovou účtovníčkou. Veľa krát sa totiž stáva, že nahlásia iba hrubý plat, ktorý má zamestnanec na zmluve. Donedávna tak mohla byť druhá materská aj nižšia, ako tá prvá. To nie je správne! Pri nahlasovaní pravdepodobného vymeriavacieho základu treba zohľadniť aj nárast platov vo firme, bonusy, nadčasy a ďalšie príplatky, ktoré by zamestnanec dostal, keby v tom mesiaci, kedy nastupuje na materskú pracoval.

Tu Vás už našťastie chráni aj zákon z roku 2019, kedy sa zaviedlo „pravidlo rovnakej materskej“. To sa dá uplatniť, len v prípade, že pracovný pomer, z ktorého sa vyrátala predošlá materská stále trvá, počas rodičovskej ste v zamestnaní nemali žiadny príjem, ani ste nečerpali dovolenku medzi materskou a rodičovskou. Zjednodušene povedané, ste plynule prešli z materskej na rodičovskú a potom opäť na materskú. Tento zákon zabezpečuje, že Vaša druhá materská nebude nižšia ako tá predošlá.


  • Ak Vám pracovný pomer stále trvá a v predchádzajúcom roku ste mala príjem zo zamestnania

V tomto období, na konci roka, je to aktuálna téma pre mnohé mamičky. Rozmýšľajú ako by sa druhá materská dala zvýšiť, keďže rozhodujúcim obdobím na výpočet materskej sa stáva predchádzajúci rok. Materská sa v tomto prípade vypočíta, ako podiel vymeriavacieho základu (príjmu) a počtu kalendárnych dní kedy ste bola v zamestnaní.


Uvediem jednoduchý príklad.


Pani Iveta je momentálne na rodičovskej dovolenke s prvým dieťaťom. V septembri zistí, že je opäť tehotná a vie, že na materskú bude nastupovať v máji budúceho roka. Pracuje ako predavačka v obchode. So zamestnávateľom sa dohodne, že sa v decembri vráti na 10 dní do zamestnania, keďže ju potrebujú na výpomoc pred vianočnými sviatkami. Počas týchto dní robí aj nadčasy a tak isto jej bude vyplatená odmena. Iveta zarobila za 10 dní 650 eur v hrubom. Jej materská sa vyráta ako 75% z denného vymeriavacieho základu nasledovne:


DVZ 650 : 10= 65 eur

Pani Iveta tak v mesiaci kde je 31 dní dostane materské v sume 1511.25 eur.

Tu chcem upozorniť na pár dôležitých vecí.

  1. Vrátenie sa na pár dní do zamestnania počas rodičovskej dovolenky je vždy o dohode obidvoch strán, zamestnanca aj zamestnávateľa.

  2. Vždy musí ísť o reálny návrat do zamestnania so všetkými náležitosťami.

  3. Vyplatenú odmenu si musí zamestnávateľ vždy vedieť obhájiť.

  4. Sociálna poisťovňa má právo, kedykoľvek preveriť ktorýkoľvek prípad.

Ak ste v tomto blogu nenašli odpovede na Vaše otázky, budem rada, ak mi napíšete a ja sa Vám pokúsim individuálne poradiť.

Comments


bottom of page