top of page
  • Writer's pictureDominika

Reťazový pôrod, ak Vám už netrvá pracovný pomer

V dávnejšom článku som vám písala, ako sa vypočíta materská v situácii, keď mamičku čaká reťazový pôrod a zamestnanie jej trvá. V tomto článku by som sa rada povenovala taktiež téme reťazového pôrodu a priblížila Vám tak výpočet materskej v prípade, že Vám zamestnanie skončilo, buď ešte pred nástupom na prvú materskú, prípadne počas materskej, alebo rodičovskej dovolenky. V takomto prípade, ak by ste nič nepodnikla, nárok na ďalšiu materskú by nevznikol, aj keby sa jednalo o reťazový pôrod.


Čo treba urobiť, aby ste opäť mala nárok na materskú dovolenku?

V prvom rade je nutné splniť dve základné podmienky nároku na materskú.

  1. Získať 270 dní nemocenského poistenia za posledné dva roky do dňa pred dňom pôrodu.

  2. V deň nástupu na materskú musíte byť nemocensky poistená, alebo v ochrannej lehote.

Tu je dôležité, aby ste vedela, či a koľko dní nemocenského poistenia zostalo z ukončeného pracovného pomeru. Je potrebné si ich vyrátať do dňa pred dňom pôrodu za dva roky spätne. K získaniu nároku na MD ich potrebujete mať min. 270. Odporúčam si tieto dni overiť aj na Sociálnej poisťovni, kde by tieto informácie mali poskytnúť na základe rodného čísla. Podľa toho, koľko dní poistenia zostalo, je potrebné urobiť kroky.

  • Ak nemáte žiadne dni nemocenského poistenia za obdobie dvoch rokov dozadu k plánovanému pôrodu.

V tomto prípade je nutné, aby ste ich opäť "nazbierala". Pozor však, vo Vašom prípade si musíte tehotenstvo naplánovať. Nakoľko nazbieranie potrebných min. 270 dní nemocenského poistenia viete reálne stihnúť, len ak ešte nie ste tehotná. Odporúčam Vám, aby ste bola nemocensky poistená už pred otehotnením a mala tak aj určitú rezervu v dňoch nemocenského poistenia. Dni nemoc. poistenia viete získať napríklad pomocou nového zamestnania, či už na TPP, plný úväzok, skrátený, alebo cez dohodu o pracovnej činnosti. Dôležité je, aby Vás zamestnávateľ prihlásil na nemocenské poistenie. Ak sa nemáte možnosť zamestnať, môžete využiť dobrovoľné poistenie. O dobrovoľnom poistení som podrobnejšie už písala, tak ak Vás táto možnosť zaujala, prečítajte si o nej v predošlom článku.

  • Ak Vám zostali určité dni nemocenského poistenia z predhádzajúceho zamestnania, príp. ste pracovali popri MD, alebo RD na dohodu v inom zamestnaní.

V takom prípade máte lepšiu pozíciu na získanie nároku, respektíve aj na optimalizáciu materskej dávky. Ak máte dostatok dní nemocenského poistenia, prípadne Vám chýba toľko dní, koľko ešte viete do pôrodu "dozbierať", je to super!

Teraz sa len rozhodnúť, ktorú možnosť si zvoliť na ich dozbieranie. Tu už by som sa zamyslela aj nad tým, že okrem toho, že chcete získať nárok na materskú dávku, by ste si mohla správnymi krokmi nastaviť aj jej výšku.

  1. Nové zamestnanie, kde sa za Vás platí nemocenské poistenie viac ako 90 dní.

Ak sa v novom zamestnaní (TPP, dohoda o prac. činnsoti) bude za Vás platiť poistné viac ako 90 dní do nástupu na materskú, príjmy z tohto zamestnania sa stanú rozhodujúce pre výpočet Vašej budúcej materskej dávky. Materská bude zjednodušene v sume 75% z hrubého platu v tomto zamestnaní. Tu chcem zdôrazdniť, že toto nemocenské poistenie sa za Vás musí PLATIŤ min. 90 dní DO NÁSTUPU NA MD nie do pôrodu. Taktiež za dni PN a po 10. dni OČR sa nemocenské poistenie neplatí, takže si na to dávajte pozor.


2. Nové zamestnanie, v ktorom sa za Vás nemocenské poistenie neplatilo viac ako 90 dní.


Či už Vám toto zamestnanie skončilo skôr, alebo Vám aj trvá, no vy ste práceneschopná a tak sa za Vás zaplatilo menej ako 90 dní nemoc. poistenia do nástupu na MD, ak ste splnila min. 270 dní nemoc. poistenia do dňa pred pôrodom, na materskú nárok budete mať. Z čoho sa Vám vypočíta, závisí od toho, či sa za Vás v predošlom roku platilo nemocenské poistenie viac ako 90 dní alebo nie.

  • ak sa za Vás v predchádzajúcom roku platilo nemoc. poistenie u iného zamestnávateľa príp. zamestnávateľov dokopy za viac ako 90 dní, materská sa Vám vyráta ako podiel súčtu týchto príjmov k počtu kalendárnych dní, kedy sa sa Vás odvádzalo nemocenské poistenie.

  • Ak sa za Vás v prechádzajúcom roku platilo nemocenské poistenie u iného zamestnávateľa, príp. zamestnávateľov dokopy za menej ako 90 dní, tak Vaša materská bude vyrátaná z min. vymeriavacieho základu, ktorý sa na každý rok určuje osobitne. Pre rok 2021 je min. VZ v sume 546€. Materskú tak dostanete v sume cca 410€.

  • Ak ste bola celý prechádzajúci rok na materskej, či rodičovskej dovolenke, prípadne ste bola PN, a nemocenské poistenie sa tak za Vás neplatilo vôbec, materská sa Vám určí z pravdepodobného vymeriavacieho základu, ktorý by ste zarobila v mesiaci, kedy budete nastupovať na materskú.

3. Dobrovoľné nemocenské a dôchodkové poistenie.


Ak nemáte možnosť zamestnať sa, prípadne sa nechcete zamestnať, môžete využiť cestu prihlásenia sa na dobrovoľné nemocenské a dôchodkové poistenie v Sociálnej poisťovni.

Či už sa prihlásite len na pár dní na dozbieranie potrebných dní nemocenského poistenia, alebo chcete, aby sa Vám materská vyrátala z tohto dobrovoľného poistenia, prečítajte si môj predošlý článok o tomto nástroji na získanie nároku na materskú.


Všetky tieto informácie sa dajú použiť taktiež na získanie nároku na tehotenské. Tam sa však určuje nárok na túto dávku k začiatku 27. týždňa tehotenstva.


Uvedomujem si, že pre človeka, ktorý sa tejto téme nevenuje môže byť tých informácií naraz veľa a že sa neviete rozhodnúť, ktorá možnosť by pre Vás bola tá najlepšia. Preto som tu ja a môj projekt najmaterská :-)! Kľudne mi napíšte o Vašej situácii, pokúsim sa Vám poradiť a nájsť pre Vás to správne nastavenie.


Dominika


Comments


bottom of page