top of page
  • Writer's pictureDominika

SZČO a materská

Updated: Oct 19, 2022

V mojom okolí poznám veľa ľudí, ktorí pracujú na živnosť. Mám pocit, že ich je každým rokom viac. Pracovať na živnosť, teda ako SZČO, má svoje výhody aj nevýhody.


Ale ako je to keď chce ísť SZČO na materskú dovolenku? Dostávam veľa takýchto otázok od rodičov, či už budúcich matiek alebo oteckov ohľadne materskej dovolenky, keď sú SZČO. Možno sa budete čudovať, ale podľa mňa to majú SZČO pri materskom jednoduchšie.


Aké sú hlavné podmienky na získanie materskej dávky pre SZČO?


1. Získanie 270 kalendárnych dní nemocenského poistenia za posledné dva roky pred dňom pôrodu (matka)/ nástupu na MD (otec).


2. Byť nemocensky poistení v deň nástupu na MD, alebo byť v ochrannej lehote.


3. Zaplatiť poistné na nemocenské poistenie najneskôr do konca mesiaca, v ktorom sa má začať vyplácať materské.


Preto je pre SZČO dôležité, pred nástupom na materskú overiť, či nemá nedoplatky na poistnom za posledných 5 rokov vyššie ako 5 eur a ak áno, tento dlh vyrovnať do konca mesiaca v ktorom nastupuje na materskú.

Napr. nastupujete na MD k 5.10, tak ak máte dlh, musíte ho vyrovnať do konca októbra.


Z čoho sa ráta materské pre povinne nemocensky poistenú osobu (SZČO)?


1. Z príjmu za predchádzajúci rok, ak Vám povinné nemocenské poistenie SZČO začalo k 1.1. predchádzajúceho roka alebo skôr. T.j. ak ste dlhodobo povinne nemocensky poistení ako SZČO, tak je to predchádzajúci rok.


2. Z príjmu od vzniku poistenia do konca predchádzajúceho roka, ak Vám povinné nemocenské poistenie začalo v priebehu minulého roka. Napr.: poistenie začalo k 1.7 minulého roka, tak je to obdobie od 1.7. do 31.12 minulého roka.


3. Z príjmu od vzniku poistenia do konca predchádzajúceho mesiaca, ak Vám poistenie začalo aktuálny rok. Napr.: ak poistenie začalo k 1.7 aktuálneho roka a na MD nastupujete k 4.9. ten istý rok, tak je to obdobie od 1.7.do 31.8.


4. Z príjmu od vzniku poistenia do predchádzajúceho dňa, ak povinné nemocenské poistenie začalo v mesiaci, v ktorom nastupujete na materskú. V tomto prípade je to obdobie napr. ak nastupujete na materskú k 25.7 a poistenie začalo 1.7. ten istý mesiac, tak je to obdobie od 1.7. do 24.7..


Čo je však pre SZČO dôležité - jednoduchšie pri materskom?

  • Pri poberaní materskej môžete aj naďalej vykonávať svoju činnosť.

  • V období poberania materskej, neplatíte odvody so Sociálnej poisťovne.

  • Môžete sa rozhodnúť neplatiť ani minimálne odvody na zdravotné poistenie, počas materskej. Avšak ak budete naďalej podnikať, pri ročnom zúčtovaní Vám pravdepodobne príde nedoplatok, ktorý potom budete musieť uhradiť.

  • Nemusíte platiť odvody do Sociálnej poisťovne ani počas rodičovskej dovolenky, ak podáte čestné vyhlásenie, že nevykonávate činnosť povinne nemocensky a dôchodkovo poistenej SZČO. V tomto prípade sa Vám naďalej počítajú dni nemoc. poistenia.

  • Ak však rovno živnosť pozastavíte, týmto dátumom Vám už zanikne povinné nemocenské poistenie. Dni nemoc. poistenia sa Vám už nebudú zarátavať.

  • POZOR! Tuto možnosť neodporúčam, ak rozmýšľate o reťazovom pôrode. Vtedy by ste nárok na materské už nemali, lebo by ste neboli nemocensky poistenou osobou.

Keď to tak celé zhrniem, ísť na materské, či už matka alebo otec (SZČO) sa oplatí a mnohí túto možnosť využívajú, už len kvôli oslobodeniu od platenia odvodov do Sociálnej poisťovne.

Ak k tejto téme máte otázky, som tu pre Vás. Napíšte mi na kontaktný formulár a ja sa Vám budem snažiť pomôcť.

Comments


bottom of page