top of page
 • Writer's pictureDominika

Tehotenské

Updated: Aug 6, 2021

Tak sme sa konečne dočkali dňa, kedy môže budúca mamička požiadať o novú nemocenskú dávku - TEHOTENSKÉ.

Od 1. apríla spustila Sociálna poisťovňa elektronický formulár na odoslanie žiadostí o túto dávku.

Kto má nárok na tehotenské a ako si oň požiadať, sa Vám pokúsim priblížiť v tomto článku.

Podmienky pre nárok na tehotenské su veľmi podobné ako podmienky nároku na materskú.

 1. Budúca mamička musí byť v deň nároku na tehotenské nemocensky poistená, (napr. ako zamestnanec, SZČO, ktorá si platí povinné nemocenské poistenie alebo dobrovoľne nemocensky a dôchodkovo poistená osoba) alebo v ochrannej lehote.

 2. Je nutné "nazbierať" minimálne 270 dní nemocenského poisťenia do dňa pred dňom nároku na tehotenské.

 3. veľmi dôležitá info pre SZČO a dobrovoľne poistené osoby, nemôžete mať nedoplatky na soc. poistení vyššie ako 5€ za posledných 5 rokov!

Kedy vzniká nárok na tehotenské a dokedy ho budem dostávať?


Nárok na tehotenské vzniká na konci 13.tt. V tomto období je však veľa tehotných žien, ktoré sú už vo vyššom štádiu tehotenstva, 13. týždeň dosiahli už pred platnosťou tohto zákona. Týmto sa nárok na tehotenské posudzuje k 1. aprílu 2021. Tu môžu mať niektoré mamičky výhodu v tom, že k 13.tt nemali splnenú jednu, príp. obe z podmienok nároku na tehotenské, ale k 1.4.2021 už podmienky spĺňajú. Môžu si tak požiadať o výplatu tehotenského.

Tehotenské sa vypláca do konca tehotenstva, alikvótne za dni. Výnimkou sú vojačky a policajtky, ktoré dostávajú paušálnu sumu 200€ za mesiac. Po skončení tehotenstva je potrebné doručiť Sociálnej poisťovni Potvrdenie o skončení tehotenstva ,ktoré Vám vystaví Váš gynekológ.


Výška tehotenského a obdobie z ktorého sa tehotenské vypočíta.


Zjednodušene povedané sa tehotenské vyráta ako 15% z Vášho vymeriavacieho základu (hrubej mzdy).

Minimálne tehotenské určené pre rok 2021 je vo výške 215,50€ pri 30-dňovom kalendárnom mesiaci 222,60€ pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci. Minimálnu sadzbu tehotenského tak dostanete, ak sa Váš hrubý príjem pohybuje do cca 1450€ za mesiac.

Maximálne tehotenské pre rok 2021 je vo výške 323,20 € pri 30-dňovom kalendárnom mesiaci 333,90€ pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci.

Rozhodujúce obdobie na výpočet tehotenského sa určuje totožne ako pri žiadosti o materskú. Ak máte dlhodobo rovnaký pracovný pomer, tak je to predchádzajúci rok.


Poberanie tehotenského súbežne s príjmom zo zamestnania, živnosti, podnikania prípadne spolu s inými dávkami.


Počas poberania tehotenského môžete mať akýkoľvek príjem, či už zo zamestnania, podnikania, alebo z aktívnej živnosti. Na výplatu tehotenského máte nárok aj v prípade, že poberáte rodičovský príspevok na staršie dieťa. Tak isto oň neprídete v čase, keď už nastúpite na materskú. Vtedy budete poberať súčasne materskú aj tehotenské až do dňa pôrodu. Tak isto môžete súčasne poberať nemocenskú dávku z PN a tehotenské.

POZOR! Tie mamičky, kroré sú na pandemickom rodičovskom príspevku, musia kalkulovať, či sa im oplatí požiadať o tehotenské, nakoľko schválenou žiadosťou o tehotenské, stratia nárok na pandemický rodičovský príspevok. Teda ak by ste mali príspevok v sume 378€ a tehotenské by Vám vyšlo aj v maximálnej výške, prídete o niekoľko desiatok eur.


Ako si požiadať o tehotenské.


Nárok na tehotenské posudzuje Sociálne poisťovna na základe žiadosti, ktorú Vám vystaví Váš gynekológ na začiatku 13. týždňa tehotenstva, prípadne pri najbližšej návšteve, ak už 13.tt nastal pred 1. aprílom tohto roku. Nezabudnite túto žiadosť na zadnej strane vypísať a podpísať.

Tak ako som písala vyššie, môžete túto žiadosť poslať elektronicky cez eformulár, alebo zaslať poštou, prip. doručiť osobne na pobočku SP. Ak neposielate žiadosť cez e-formulár, tak zamestnankyňa zasiela žiadosť na pobočku SP v sídle svojho posledného zamestnávateľa, SZČO a dobrovoľne poistená osoba doručuje žiadosť na pobočku SP v mieste trvalého bydliska.

Ak si plánujete uplatniť tehotenské z viacerých nemocenských poistení, potrebujete mať osobitne žiadosť vystavenú od gynekológa pre každé z nich.


Pár tipov k posielaňju žiadosti o tehotenské cez eformulár:

Musím povedať, že je to celkom jednoduchý formulár a nie je tam na vypĺňaní nič zložité.

 • ak máte občiansky preukaz s čipom a prihlasovacími údajmi, môžete sa prihlásiť cez OP,

 • ak občiansky s čipom nemáte, zvolíte si prihlásenie bez eID,

 • vyplníte si svoje meno, priezvisko a ďalšie potrebné údaje,

 • v časti Poistný vzťah, z ktorého si uplatňujem nárok na tehotenské vyberte druhy nemoc. poistenia, z ktorého si chcete uplatniť nárok na tehotenské,

 • ak máte viacej druhov poistenia, prípadne viacerých zamestnávateľov, z ktorých máte nárok na tehotenské, viete si ich tam pridať,

 • na konci Vás vyzvú, aby ste nahrali v platnom súbore scan/fotku prvej strany žiadosti, príp. prvé strany všetkých žiadostí, z ktorých žiadate o tehotenské,

 • nakoniec odošlite žiadosť. Mala by Vám prísť potvrdujúca SMS o prijatí žiadosti,

 • nie je nutné žiadosť podať hneď v deň nároku na tehotenské. O dni vyplácania tehotenského neprídete, budú Vám vyplatené spätne, ale mali by ste tak urobiť čo najskôr po obdržaní vystavenej žiadosti od svojho lekára,

 • ak ste žiadosť posielali cez eformulár, nie je potrebné ju už posielať poštou.

K téme tehotenského bude ešte veľa otázok a nových usmernení, ktoré budú vychádzať z praxe. Budem sa Vám snažiť novinky, prip. zaujimavé, neštandardné prípady prinášať formou postov na mojej FB stránke.

Nech sa Vám darí s vybavovaním tejto novej, podľa môjho názoru, veľmi prospešnej nemocenskej dávky.

Ak by ste potrebovali poradiť, neváhajte sa na mňa obrátiť.
Comments


bottom of page