top of page
  • Writer's pictureDominika

Základné informácie o materskej dovolenke na rok 2021.

Čo to vlastne je materská dávka?

Materské je nemocenská dávka, ktorú vypláca Sociálna poisťovňa, na základe podanej žiadosti. Matka resp. otec majú nárok na materské, ak spĺňajú dve základné podmienky:


1. V deň nástupu na materské musí byť nemocensky poistený/á alebo v ochrannej lehote.

2. Musí byť nemocensky poistený/á najmenej 270 kalendárnych dní v období posledných dvoch rokov.


(V prípade matky sa ráta toto obdobie do dňa pred dňom skutočného pôrodu, pre otca je to obdobie ku dňu nástupu na materské.)


Čo znamená byť nemocensky poistený?

  • Ak ste zamestnanec, tak Váš zamestnávateľ má povinnosť Vás nahlásiť do Sociálnej poisťovne a odvádzať za Vás odvody na nemocenské poistenie. Ak Vás zaregistroval, ale poistné za Vás neodvádza, neovplyvní to Váš nárok na materské.

  • Ak ste SZČO nemusíte byť vždy poistení v Sociálnej poisťovni. Toto poistenie je povinné, ak Váš hrubý zdaniteľný príjem za predchádzajúci rok, prekročil hranicu na platenie odvodov do sociálnej poisťovne.

  • Ak chcete byť dobrovoľne poistená osoba, na nemocenské poistenie sa musíte nahlásiť sami.

Je dôležité spomenúť, že ako SZČO a dobrovoľne poistení, nesmiete mať nedoplatky v Sociálnej poisťovni za posledných 5 rokov. Na základe mojich skúseností, môžem povedať, že nie je nikdy na škodu sa o tomto informovať priamo na Socialnej poisťovni. Tam Vám presne povedia, či ste nemocensky poistený/á, ako dlho a či evidujú nejaký nedoplatok.


Ak nie ste nemocensky poistený/á, môže Vám Vašu materskú zachrániť ešte ochranná lehota.


Čo to je ochranná lehota?

Pre matku: začína platiť ochranná lehota odo dňa skončenia nemocenského poistenia po dobu osem mesiacov. Zjednodušene povedané, ak ste otehotnela v čase, kedy ste nemocensky poistená bola, nárok na materské máte garantované.


Pre otca: je 7 kalendárnych dní od zániku nemocenského poistenia. Ak poistenie trvalo menej ako 7 kalendárnych dní, ochranná lehota je toľko dní, koľko trvalo poistenie. Otec musí spĺňať aj ďalšie podmienky pre nárok na materské o ktorých si povieme neskôr.


Maximálne materské, priznané v roku 2021.

Maximálny denný vymeriavací základ určený pre rok 2021 predstavuje sumu 71,8028 €. Maximálna denná suma materského na rok 2021 tak je 75% z tohto DVZ, čo predstavuje sumu 53,8521 €.

Maximálne materské tak za celý mesiac, kedy sa táto dávka poskytuje je:

  • 1669,50 eura v mesiaci, ktorý má 31 dní.

  • 1615,60 eura v mesiaci, ktorý má 30 dní.

Maximálne materské získate, ak Váš hrubý mesačný príjem bol v sledovanom období aspoň 2.184 Eur. Takéto materské je už zaujímavé pre väčšinu ľudí. Ak si myslíte, že pre Vás je táto suma nereálna, nemusí to tak byť. Stačí sa dostatočne dopredu informovať, aké sú Vaše možnosti.


Koľko trvá materská dovolenka pre matku a koľko pre otca?

Pre matku: dĺžka materskej dovolenky je z pravidla 34 kalendárnych týždňov (výnimky sa môžu v určitých prípadoch vyskytovať). Matky z pravidla nastupujú na materskú 6-8 týždňov pred pôrodom.


Pre otca: dĺžka materskej dovolenky (hovorovo "otcovská dovolenka") trvá 28 kalendárnych týždňov odo dňa nástupu na otcovskú.


Dúfam, že som pomohla aspoň trošku objasniť pár základných pravidiel nároku na materskú a teším sa na ďalšie blogy, kde sa budem venovať tejto téme detailnejšie.


Ďakujem


Comments


bottom of page