top of page
  • Writer's pictureDominika

Materská z pravdepodobného vymeriavacieho základu

V tomto článku sa budem venovať téme, výpočtu materskej z pravdepodobného vymeriavacieho základu, nakoľko mám od Vás veľa otázok ohľadne tejto témy. Pravdupovediac by sa opäť táto časť výpočtu materskej dala napísať na pár strán, ja Vám však priblížim štyri najčastejšie situácie, kedy sa materská vypočíta z pravdepodobného vymeriavacieho základu.


  1. Ste zamestnanec, Vaše rozhodujúce obdobie je predchádzajúci kalendárny rok, avšak v prechádzajúcom roku ste nemali príjem napr. z dôvodu dlhodobej PN, alebo ste čerpali neplatené voľno, alebo kombinácia týchto možností.

  2. Aktuálne zamestnanie Vám trvalo menej ako 90 dní a v prechádzajúcom roku sa za Vás nemocenské poistenie platilo menej ako 90 dní.

  3. Ste dobrovoľne nemocensky a dôchodkovo poistení, ale toto poistenie trvalo menej ako 26 týždňov.

  4. Ste tehotná na materskej/rodičovskej dovolenke, pracovný pomer Vám naďalej trvá, a v predchádzajúcom roku ste nemali žiaden príjem z dôvodu čerpania materskej/ rodičovskej dovolenky.


V týchto všetkých prípadoch sa materská dávka určí z pravdepodobného vymeriavacieho základu.

Na čo Vás však chcem v tomto článku upozorniť je fakt, že v týchto prípadoch je jeden veľký rozdiel!

Prvé tri možnosti sa budú počítať z pravdepodobného vymeriavacieho základu určeného z minimálneho vymeriavacieho základu na ten daný rok. Na tento aktuálny rok 2021 je určený vymeriavací základ vo výške 546,-€. Na budúci rok 2022 bude výška minimálneho vymeriavacieho základu 566,50 €. To znamená, že vaša prípadná MD bude skromne povedané nízka.


A tu je ten spomínaný rozdiel!

Ak sa Vás týka štvrtá možnosť, Vaša MD sa síce bude počítať z pravdepodobného vymeriavacieho základu, ale nebude ohraničená minimálnym vymeriavacím základom. Teda zjednodušene povedané, Vaša prípadná materská bude vypočítaná z pravdepodobného príjmu, ktorý bude nahlasovať na Sociálnu poisťovňu Váš zamestnávateľ. Ten by mal nahlásiť taký pravdepodobný príjem, ktorý by ste mala, keby ste v mesiaci v ktorom nastupujete na materskú pracovala.

Tu je žiaľ ďalšia dôležitosť, na ktorú Vás chcem upozorniť a s ktorou sa často stretávam aj ja.


Zamestnávateľ by Vám mal nahlásiť taký pravdepodobný príjem, ktorý bude zohľadňovať nárast celkovej min. mzdy, rast platov v spoločnosti, prípadné odmeny, bonusy, nadčasy, príplatky za sviatky, soboty a nedele, ktoré by ste dostala, ak by ste pracovala.


Prax je však veľa krát iná a častokrát sa stretávam s tým, že zamestnávateľ nahlásil (nie zo zlého úmyslu, ale z neznalosti týchto procesov) iba základný plat, ktorý má zamestnanec v zmluve. Zamestnanca žiadajúceho o materskú dávku tak môže takýto nahlásený pravdepodobný príjem nemilo zaskočiť vo výške schválenej materskej.


Našťastie už sa Vám nemôže stať, že Vaša ďalšia materská by mohla byť nižšia ako tá predchádzajúca, nakoľko Vás chráni zákon. Ten však platí len v prípade, že Vám zamestnanie stále trvá a v prechádzajúcom roku ste nemala žiaden príjem z dôvodu čerpania materskej/rodičovskej dovolenky, príp. ste bola práceneschopná na rizikovom tehotenstve, alebo kombinácia týchto troch možností.


Každým článkom, ktorý napíšem sa utvrdzujem v poznaní, aká je veľmi obšírna a zložitá téma materskej dovolenky a to sa jej venujem už niekoľko rokov.

Tak ak máte akékoľvek otázky, či už k spomínanej téme pravdepodobného vymeriavacieho základu, alebo máte inú otázku ohľadne materskej, napíšte mi.

Budem rada, ak Vám budem môcť poradiť.


Dominika


Comments


bottom of page